Det heter at det krever en hel landsby for å oppdra et barn. Likevel havner altfor mange unge utenfor arbeidsliv og utdanning i Agder. Faktisk er Agder på landstoppen når vi ser på statistikkene over unge som verken har jobb eller tar utdanning. Det er en statistikk som bør vekke et stort engasjement i hele landsdelen. For vi har ikke råd til at folk står utenfor, når næringslivet og helsetjenesten roper etter flere fagfolk. Skal vi lykkes med å både utdanne flere fagfolk, samtidig som flere inkluderes i et større felleskap må vi sørge for at broene inn til arbeidslivet og utdanningsløpet blir bedre og bredere. Og utdanningen må bli mer praktisk og mindre byråkratisk.

Arbeidslivsfaget som flere ungdomskoler nå tilbyr, er et godt eksempel på et fremoverlent og treffende tiltak for de unge som ikke finner sin plass i en teoritung skolehverdag. La det være sagt, lærere og miljøarbeidere gjør en iherdig innsats for våre unge. Likevel er systemet ikke godt nok rigget for en moderne skolehverdag som gir ulike elever ulike måter å lære på.

Kunnskapsminister Tonje Brenna tar tak i utfordringene og har allerede varslet at 5. til 10. klasse skal bli mer variert og mer praktisk. Når vi vet at barn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse – skal ikke svaret være flere prøver og unødvendige skoletimer om et læremål som gjør at elever dropper ut.

Vi må klare å matche skolen bedre med elevene. Flere lærere, et enklere regelverk for å bruke næringslivet som en alternativ læringsarena og et sterkere lag av ulike profesjoner rundt lærerne og elevene er tiltak vi i Arbeiderpartiet går til valg på.

I Lillesand har de fått til valgfaget arbeidsliv. Det er i dag en viktig læringsarena for noen elever som ikke finner sin plass i skolen. På et møte med Mekkegruppa i Lillesand, fikk vi høre historier om unge mennesker som gjennom mestringsopplevelser og praktisk arbeid fikk tilbake troen på seg selv. I dag har flere av dem tatt høyere utdanning og blitt dyktige arbeidsfolk. Arbeidsfolk vi trenger, men som i ungdommen så ut til å bli en del av drop’out statistikken.

Det er aldri enkle løsninger på store utfordringer. Men en ting er klart: De neste tjue årene blir det færre fagfolk, fordi vi blir flere eldre som går ut i pensjon samtidig som det fødes færre. Det vil være et stort behov for helsepersonell, samtidig som det grønne skiftet vil trenge kompetente fagarbeidere og ingeniører. Til nå har vi kunne utdanne både helsefagarbeidere og industrimekanikere. Fremover må vi velge hvilken kompetanse vi trenger mest. Når det er tilfellet, har vi ikke råd til å miste en eneste person til utenforskapet. Det koster for mye, både for den enkelte og for fellesskapet.

Agder Arbeiderparti går til valg på å styrke yrkesfagene, slik at de elevene som trenger en mer praktisk utdanning skal få det på en god måte. Det har blitt gjort for lite de siste årene, og når over halvparten av ungdommer i Agder søker yrkesfag, er det på tide med et løft.

Hvis vi vinner valget i høst, skal vi derfor levere et skikkelig løft for yrkesfagene.

  • Vi skal oppgradere utstyrsparken for yrkesfagutdanningene på de videregående skolene i hele fylket.

  • Vi skal lage en lærlingeapp som matcher bedrifter og lærlinger bedre.

  • Vi skal gi lærerne relevant etter- og videreutdanning og tid til faglig utvikling.

  • Vi skal styrke oppfølgingen av lærlinger.

  • Og vi skal utfordre kommunene våre til å bli med på et løfte for en mer variert og praktisk ungdomsskole, hvor arbeidslivsfaget blir tilbudt i alle kommuner. Det vil åpne døren for yrkesfag og gjør elevene mer forberedt.

Yrkesfagløftet er en del av Arbeiderpartiets store levekårssatsing i Agder som skal sørge for at flere får muligheten til å leve gode liv – også med arbeid.

Vi kan ikke skylde på en hel landsby når folk faller utenfor, men vi kan ta ansvar for de politiske løsningene som gjør at flere får leve det gode liv på Sørlandet. Det vil vi gjøre. Og for å lykkes må vi være på lag med hele Agder!