Flere unge opplever psykiske problemer – en stor årsak til uførhet

foto