«Vennesla som Vennesla?» skriver Senterpartiets Eivind Drivenes i Vennesla Tidende for noen dager siden.

Ja hvorfor ikke, tenker jeg da?

Har noen tenkt eller foreslått noe annet? Meg bekjent er det ingen partier i Vennesla som har foreslått at vi skal slå oss sammen med noen av våre naboer, verken i syd, vest, nord eller øst.

Vi er på vei inn i en valgkamp, og det virker som om noen tenker at hvis vi ikke har et problem, så går det jo an å skape noen, og kommunesammenslåing er jo i vår region en het potet, særlig med Senterpartibriller der man ønsker å brenne av noen hundre millioner på å løse opp kommuner som allerede er slått sammen. Paradoksalt at Eivind Drivenes da argumenterer med at Kristiansand, som resultat av sammenslåingen, nå leverer et etter hans mening svært dårlig økonomisk resultat for 2022. Et resultat som for øvrig helt åpenbart vil bli betydelig dårligere hvis Senterpartiet får det som de vil med å løse opp den nye storkommunen. Regninga vil jo ikke bli tatt av Regjeringen.

Ettersom han bringer inn økonomisk resultat for 2022 er det da kanskje på sin plass å minne om at Kristiansand, som har ca 7,5 ganger flere innbyggere enn Vennesla, hadde et negativt driftsresultat i 2022 som bare er 6 ganger større enn Vennesla. Altså bedre resultat pr innbygger enn Vennesla som han og hans parti styrer sammen med Krf i dag. Det er mange årsaker til dette resultatet, og som opposisjonspolitiker i Vennesla synes jeg faktisk ikke det er noen grunn til å kritisere posisjonen for dette resultatet, med et bakteppe som er preget av postkorona og generell dyrtid. Samtidig viser det at det er farlig å bruke tall uten å relatere det til noe. Drivenes kan faktisk ikke bruke dette resultatet til å underbygge sin påstand om at sammenslåtte kommuner får et dårligere resultat enn små kommuner.

Drivenes får det til å høres ut som at bare kommunene er små nok, så har de det fint og er lykkelige og fornøyde. Nå skal ikke jeg gjøre dette til en debatt om kommunesammenslåing, for det er jo akkurat den debatten som ikke foreligger i dag. Men jeg vil allikevel våge å påstå at det nok finnes kommuner som er for små i dag til å kunne tilby innbyggerne sine gode nok tjenester. Og det er vel det det dreier seg om. Ikke hvor stor kommunen er, men om innbyggerne får de tjenestene de bør kunne forvente.

Vennesla er ikke der i dag at det er en aktuell diskusjon om vi skal slå oss sammen med noen eller ikke. Da bør kanskje heller ikke Senterpartiet rasle med sablene og gi inntrykk av at de fremstå som den store forsvareren mot en kommunesammenslåing. Dette er faktisk et «ikke tema».

Det må kanskje være lov å be Senterpartiet komme opp med noe bedre enn dette her. Hva med å gi en god forklaring på hvorfor dagens regjering, med Senterpartiet og finansminister Vedum i spissen har påført Vennesla, som en av eierkommunene til Å energi, en betydelig reduksjon i vårt utbytte  med sin innføring av ekstra skatt på kraftprodusenter. Vi snakker om noen titallsmillioner kroner, som kunne vært brukt til økt innsats både mot eldre og unge fremover. Dette er reelle utfordringer som vi trenger en god diskusjon rundt. Vi har ikke behov for å slå inn åpne dører om tema som ikke er reelle.