Vennesla Senterparti går til valg nå i høst hvor vi vil at Vennesla skal bestå som egen kommune. Etter vårens landsmøter så er det noen av partiene som vil gå en ny runde med kommunesammenslåinger. Større og mer robuste er gjenklangen i landsmøtetalene for noen partiledere.

Med større kommuner får vi lengre avstand fra folket til politikere og kommuneledelse, det blir flere ansatte for å koordinere hverandre, og færre til å produsere tjenester til innbyggerne. De kommunale tilbudene blir større enheter, sentralisert og gjerne nedlagt. Det blir i flere tilfeller stordriftsulemper. Den store effektiviseringen skjer ute i enhetene som gjør at de ansatte må springe enda fortere, og bli enda mer utslitte.

Når Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner skal gjøre opp statusen etter snart fire år med storkommuner så er fellesnevneren for de alle tre, dårlig kommuneøkonomi. Hvor ble de store, sterke kommunene av?

Senterpartiet har ikke tro på at kommunesammenslåinger er fasiten på gode tjenester til innbyggerne. Vi tror at Vennesla er en passelig stor kommune som kan drives godt og gi gode tilbud til våre innbyggere.

Senterpartiet har tro på gode tjenester i hele Vennesla kommune, nær folk.