Når jeg snakker med ansatte og med tillitsvalgte så er det tydelig at dette er et viktig tema! Det er lurt å se på avtalen, det er ikke vrient og heller ikke vanskelig. Men ja, det vil koste penger. Hvorfor er det så forskjell på hvor en jobber i forhold til hva slags avtale med har på arbeidstøy? Det er på tide å få på plass bedre arbeidstøysordninger i hele kommunen. I mange yrker strekker klesgodtgjørelsen ikke til.

Alle som kjenner til barnehagen vet hvor viktig det er å være tett sammen med barn. På jobb har du mange roller, men det er relasjonen og kontakt med barn som er viktigst. Vi forventer at ansatte som jobber i barnehager tåler, aksepterer og til og med liker makrell i tomat, maling, søyle, snørr og tårer. Vi vil at barn som gråter skal få ordentlig trøst, ekte nærhet betyr at du virkelig er der for barnet, i alle situasjoner. Det er jobben. I eget tøy tar barnehageansatte seg av barn i alle situasjoner, med integritet, ærlighet og glede. Det er helt vanlig å skifte tøy i løpet av arbeidshverdagen. Har du ikke «tegn» på tøyet har du mest sannsynlig ikke vært sammen med barn.

Arbeidstøy burde vært en selvfølge, på på lik linje med andre kommunale tjenester som park og teknisk. Vi forventer aktive voksne som leker og byr på seg selv. Klesgodtgjørelse som ansatte i kommunale barnehager har dekker på langt nær tøy til innelek, utelek samt gode sko. De samme utfordringene har også ansatte i habilitering. De er tett på barn, unge og eldre som trenger omsorg, nærhet og hjelp i hverdagen. Skal vi sette pris på de ansatte bør de i det minste ha en avtale på arbeidstøy som er bedre enn den som er i dag!

På kommunestyremøte 22.juni er dette spørsmål til Ordfører.

Vil Ordføreren ta ansvar for å sette i gang et arbeid med å se på avtalen for arbeidstøy?

Det er på tide. De ansatte fortjener det!