Budsjett og økonomiplan for 2023 – 2026 sier at idrettshall på Hægeland kan påbegynnes i 2026 med bevilgning på 10 millioner kroner. Tomt like ved Eikeland oppvekstsenter er innkjøpt. Senterpartiet går til valg på å utvikle hele Vennesla kommune. Det vil si aktiv sentrumsutvikling også i Øvrebø og Hægeland, ikke bare i nedre del av kommunen.

Tiden for å få på plass hall på Hægeland er overmoden. Skolen trenger hallen, de har i dag en bitteliten gymsal som også skal fungere som grendehus. Barn og unge trenger hallen til fritidsaktiviteter og bygda trenger et sted hvor alle kan samles.

Det er ingen tvil om at hallen trengs, og vi må snu alle steiner for å få dette til. Vi håper og tror det er mulig å fremskynde denne prosessen for å komme i gang tidligere. Vi i Senterpartiet legger vekt på at Hægeland mangler hall og at kapasiteten i Øvrebøhallen er sprengt.

De øvre bygdene mangler direkte kollektivtilbud til kommunesenteret. Ved å legge til rette for sentrumsutvikling i Øvrebø og Hægeland kan vi redusere betydelig handelslekkasje til Evje og Kristiansand.

Senterpartiet mente alvor da vi sammen med Krf vedtok økonomiplanen.

Kjersti Vinjerui og Trygve Frivoll, Vennesla Senterparti.