Vi har alle en psykisk helse. Denne kan variere over tid, og gjennom livet vårt. Det kan stort sett gå bra, og så kan det komme perioder hvor vi har det vanskelig og sliter. Jeg tror dette kan være gjenkjennelig for mange. Problemer oppstår når vi opplever at livet blir tungt over lengre tid. Vi føler oss ensomme, og det er lite glede i hverdagen. Jeg tror mange har kjent på dette. Ofte er det en god medisin å treffe andre mennesker. Kanskje en fortrolig venn som en stoler på, eller bare det å være sammen med andre mennesker, gjøre noe sammen, prate om hverdagslige ting, og om alvorlige ting.

Det er ulike former og alvorlighetsgrad for psykisk uhelse, og det gjelder alle generasjoner. Men ett er felles for alle aldersgrupper og sosiale forhold - betydningen av å være inkludert, oppleve seg sett, ivaretatt, godtatt slik en er og det å oppleve mestring.

For å oppnå det trenger vi å treffe andre. Samfunnets oppgave er i økende grad å legge til rette for og støtte opp om tiltak som er gode møteplasser og som fremmer fellesskap.

Når jeg er blitt med i politikken, er det blant annet for å ha fokus på å bygge fellesskap i alle sammenhenger. KrF har i sitt program viktige tiltak som både forebygger utenforskap, og som fremmer psykisk helse gjennom å støtte opp om møteplasser. Jeg kan nevne noen.

  • KrF vil støtte lag, foreninger og menigheter som bidrar til at folk kan være en del av et meningsfylt fellesskap

  • KrF vil samarbeide med frivillige organisasjoner, bla ved tilskudd, for at de kan legge til rette for møteplasser for eldre

  • KrF vil skape flere møteplasser mellom generasjoner der yngre og eldre deler sin erfaring, tid og omsorg med hverandre.

KrF mener det er viktig å jobbe for et fellesskap der det er plass for oss alle.