Vi er opptatt av miljøet og vi jobber for å finne gode løsninger innen klima. I Arbeiderpartiet sier vi at vi utvikler, ikke avvikler. Vi skal kutte utslipp og skape jobber, det er lett å være enig i. Vi vet vi må ta viktige og riktig valg fremover. Noen ganger handler det om å ha to tanker i hodet på ei gang. Vennesla er en tradisjonell industrikommune, i generasjoner fikk folk jobb i industrien. Den tradisjonelle industrien er enten lagt ned eller transformert mer inn i dagens forhold og standard. Endring og utvikling har preget arbeidsmarkedet. En av de tradisjonelle hjørnesteinsbedriftene produserer fortsatt, det er Huntonit AS her i Vennesla. Tillitsvalgte, ansatte og lokalbefolkning er bekymret for arbeidsplassene, det er vi også. Det handler om to ting. Det ene er strømprisene i vårt område. Mange bedrifter (de fleste faktisk) sliter med konkurranse og produktivitet når prisforskjellene er så store som de nå har vært over tid. Det er alvorlig, vi vet det jobbes sentralt med tiltak på kort og lang sikt – bedriftene her sør trenger mer forutsigbarhet og bedre avtaler.

Det andre er Huntonits ønske om å få godkjent søknad om CO2 kompensasjon. Dette fikk de fra 2013-2020. Årsaken til dispensasjon fra 2014 var at produksjonsmassen var avgjørende, ikke næringskoden. Nå holder Klima- og miljødepartementet (KLD) fast ved næringskoden (NACE-kode 16.21). Produksjonsmasse, finer og møbelplater av tre, er ikke berettiget til støtte. Avslaget kom i 2022 og Huntonit klaget på vedtaket. Flere bedrifter i samme «sjanger» får avslag, de signerer felles brev i mai 2023 og engasjerer Norsk Industri og Fellesforbundet. Saken har vært til behandling i KLD siden april. Mange har engasjert seg i saken. Den er drøftet med stortingsrepresentanter, statsråder, fylkes- og lokalpolitikere og tillitsvalgte. Vi antar du som klima- og miljøminister kjenner til saken.

Vennesla Arbeiderparti mener det er på tide å få en avgjørelse i saken og at vedtaket fra 2020 om CO2 kompensasjon må videreføres. Vi utvikler, ikke avvikler! Det gjelder viktige arbeidsplasser, ikke bare i vår kommune. Edvart Høyåsen, tillitsvalgt på Huntonit, skriver i sitt leserinnlegg at han på vegne av norsk industriarbeidsplasser er bekymret og det med god grunn. Det forventes mer av Arbeiderpartiet i regjering, industriarbeidsplasser må vernes, ikke fjernes!