– Røyknesvegen, altså fylkesveg 3784, er stengt for gjennomkjøring hele døgnet, men vi har leid inn noe utstyr slik at myke trafikanter kan passere. Vi har også leid inn ekstra skoleskyss, forteller avdelingsingeniør Birgit Åmli, som styrer prosjektet for Vennesla kommune.

De som er på østsiden av det stengte området må kjøre nordover til Nomeland og Skaiå for å komme videre.

Fra vestsiden må man kjøre til Reiersdal eller Skarpengland.

Det går en privatvei/anleggsvei fra Skisland til Grovane, men denne er ikke åpen for offentlig ferdsel og skal ikke brukes, melder kommunen.

For tre år siden gjennomførte Vennesla en større kloakksanering på Samkom i nedre Vennesla. Prosjektet på Røyknes er det største kloakk-renseprosjektet ved Otra siden da.

Pumpestasjon og renseanlegg ble bygget for noen år siden. Nå kobles 13 boliger i Røyknesvegen på prosjektet. Det er Repstad Anlegg som utfører prosjektet. Samlede kostnader vil beløpe seg til rundt fem millioner kroner.

Onsdag gjennomførte kommunen møte med lokalbefolkningen i området, og beboerne ga tilbakemelding om at for mange ikke var klar over at veien er stengt.

Målet er at prosjektet skal bli ferdig før 1. desember, men kommunen opplyser at folk i utgangspunktet må belage seg på at veien er stengt til da.