Vil trolig starte arbeidet med ny avløpsledning til sommeren

foto