Det skriver kommunen på eget nettsted mandag.

Enkelte steder har fått over 70 centimeter snø siste døgn. Likevel er ikke dette over ennå.

Meteorologisk institutt har forlenget det oransje farevarselet om svært mye snø. Varselet et forlenget fram til onsdag klokka 19.00. Det blir roligere tirsdag, men døgnet deretter er det ventet opp mot 40 centimeter snø.

Sett bilen hjemme hvis mulig

De som kan ha hjemmekontor tirsdag, bør nok vurdere dette.

I Kristiansand er det mindre plass til å legge snø enn i Vennesla. Dess færre biler inn i byen, dess lettere for brøytemannskapene.

– Vi vet mange pendler med bil inn til byen. Tirsdag bør du vurdere om du kan reise på en annen måte, heter det i meldingen fra Vennesla kommune.

– Også i Vennesla sentrum håper vi på så få biler som mulig tirsdag. Natt til tirsdag skal våre mannskaper forsøke å få brøytet parkeringsplasser og fortau i Vennesla sentrum og områdene rundt. Oppryddingen tar tid når snøen må kjøres vekk – og alt blir ikke ferdig. Teknisk ber derfor om at det kommer så få biler som mulig til sentrum tirsdag, lyder oppfordringen.

Viktige påminnelser

Videre kommer Vennesla kommune med noen påminnelser.

  • Hold biler og søppeldunker vekk fra fellesvegene slik at vegene blir enklere å brøyte og rydde.

  • Husk at det er ulovlig å skuffe snø inn igjen på kommunale og offentlige veger. Brøytemannskaper kan sende snø inn til deg, men du kan ikke sende snø ut i vegen. Reglene er laget for å sikre effektiv brøyting og åpne veger. Dessverre er det for mange som bruker vegen til å kvitte seg med snø.

  • Kan du hjelpe naboen din? Ulempen med brøyting er brøytekantene. En del ringer og ber kommunen fjerne brøytekanter. Det har vi ikke kapasitet til. Vi vil takke de som gjør en ekstra innsats. Det kommer meldinger om at gode naboer eller familie skuffer for eldre og andre som ikke så lett kan fjerne brøytekant selv. Dette er eksempel til etterfølgelse.

  • Ha batterier til lommelykta klar. Lad hodelykt hvis du kan. Ha tørrmat i skapet. Strømmen kan forsvinne i kortere eller lengre perioder. Det er noen innbyggere som har hatt strømbrudd – e-verkenes mannskaper jobber for fullt.