Nå blander Høyres ordførerkandidat kortene, om mulig prøver Grønberg å legitimere privatisering av eldreomsorgen gjennom plattformen for samskaping.

I politiske debatter har jeg tatt til ordet for at vi ikke «setter Besta ut på anbud». Med det menes at vi står fast ved at eldreomsorg er et offentlig ansvar. Grønbergs leserinnlegg er ei velkjent høyrefinte. Høyre og Ap er enige i mange saker, men når vi kommer til kommersialisering av vår felles velferd har vi et velkjent ulikt syn. Arbeiderpartiet ønsker styrket offentlig helsetjeneste med like muligheter, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Utfordring i denne saken er at samskaping ikke handler om privatisering, iallfall var det ikke det tema da vi diskuterte saken politisk. I møte 5.11.20 godkjente kommunestyret enstemmig samarbeidsplattform for samskaping i Vennesla.

Vi uttalte sågar et felles ønske om å bli best på samskaping! Mer samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og frivilligheten – det handler samskaping om. «Samskaping innebærer å snu tankegangen i offentlig sektorer fra å løse problemene for innbyggerne til å skape de beste løsningene sammen med dem», står det i plattformen. Involvering og inkludering er to nøkkelord. Privatisering derimot, det nevnes ikke. Så når Høyre sier at samskaping + privatisering = sant, er det langt fra sannheten.

Det er i beste fall høyre-ideologi. For å møte framtidas utfordringer på blant annet klima, utenforskap og demografi skal vi sette i gang små og større prosjekter der vi sammen finner løsninger, det offentlige, næringslivet og frivilligheten. Innen eldreomsorg vil det i framtida bli utfordringer med å ansette nok folk. Vi blir flere pensjonister og færre yrkesaktive. De utfordringene løser vi ikke ved å privatisere, det blir ikke flere på jobb ved å «kjempe» om de samme folka. Offentlige helsetjenester er ikke et mål i seg selv, men venstresiden mener nettopp det er måten vi sikrer gode helsetjenester til alle. Det er det offentliges ansvar å gi eldre en trygg og god eldreomsorg! De ansatte fortjener dessuten gode, offentlig pensjonsordning, og hele faste stillinger!