Når venstresiden blant de politiske partiene i Vennesla skal si hva som skiller dem mest fra Høyre i praktisk politikk, hentes det ofte frem utsagn som at de er imot privatisering, men at Høyre derimot går inn for det samme.

Privatisering brukes etter hvert som et negativt ladet ord, nærmest et skjellsord for å skape et inntrykk av at her er det noen private aktører som på uhederlig vis skal tilrane seg penger (eller «profitt» som det heter på det språket) fra det offentlige. Og det som slår mest, og sikkert skaper de mest uhyggelige og lite positive vibbene er når profitten hentes ut i helsevesenet. Da kan noen stå opp på barrikadene og hevde at disse fæle profitørene kaprer kontrakter der «bestemor legges ut på anbud».  Det høres jo helt forferdelig ut at noen kan være så kyniske og hjerterå at bestemor blir part i et spill uten mulighet til å ha en egen mening.

Men er det nå sånn det er da? Det som venstresida, med Krf som haleheng, kaller for «Privatisering», det kaller vi i Høyre for Samskaping. Vi ønsker å gi bestemor en valgmulighet for hvem hun ønsker å motta helsetjenester fra. Hvis hun trenger litt hjelp i hjemmet, så tror vi at det vil være godt for henne å selv velge om hun vil motta hjelpen fra kommunen, eller fra en privat eller ideell aktør som kan tilby den samme tjenesten. Dette fremmer kreativitet og innovasjon. Konkurranse får frem nye ideer og nye løsninger, da det utfordrer partene til å bli bedre for å bli valgt.

Tjenesten skal uansett betales av kommunen. Det er de samme pengene, og løsningen blir verken billigere eller dyrere for kommunen, men den vil gi eldre mennesker medbestemmelse over eget liv, og den vil kunne fremme bedre løsninger for brukerne.

Tenk om vi hadde hatt ett eneste bilverksted i bygda der alle fikk tilbud fra kommunen om at hvis de benyttet det så ville det være gratis. Hvis du derimot ville ha noen andre til å fikse bilen din, så måtte du ut av bygda, og da måtte du betale for det selv.

Sånn er det med eldretjenestene Vennesla. Hvis du ønsker å få hjemmetjenester fra en privat aktør, så må du velge en utenfor bygda, og da må du selv betale. Altså en løsning som kun kan benyttes av de som har råd til det. Sånn vil ikke vi i Høyre ha det. Vi vil at alle skal ha tilgang til samme tjenester, og vi vil gi folk valgfrihet.

Det er Høyres mening at den offentlige helsetjenesten er og skal være ryggraden i norsk helsetjeneste. Men de private og ideelle helseaktørene er et viktig supplement.

Høyre mener vi trenger mer samarbeid mellom offentlig og privat helse- og omsorgstjenester for å kunne løse utfordringene fremover. For oss er det ikke viktig hvem som leverer tjenesten, så lenge kvaliteten er god og de som trenger hjelp, får den når de trenger det.

Dette fordi Høyre mener det viktigste i eldreomsorgen er at alle eldre får en trygg og god omsorg, helt uavhengig av om tilbudet er offentlig, ideelt eller privat.

Og så en liten bønn til slutt: Kan vi ikke legge vekk forsøk på å tillegge hverandre uhederlige motiver. Privatisering er ikke noe annet enn samskaping, og i Vennesla har vi jo sagt at vi skal bli best på Samskaping. Da må vi også invitere private og ideelle aktører inn i en samskaping på prosjekter som er noe annet enn å be næringslivet om sponsormidler når noe skal finansieres.

Godt valg. Stem Høyre