Dagens leserinnlegg fra Senterpartiets kommunestyregruppe er et trist bidrag for oss som forsøker å holde politiske diskusjoner på et saklig og sivilisert nivå. Vi er helt enige i at vi har forskjellig oppfatning av hvordan vi ønsker å legge politiske føringer for drift av kommunen – men kan vi ikke diskutere politikk uten å bruke personkarakteristikker og uttrykk som «spagat» og «tåkefyrster» og «ute i tåka og roter»…..?

Ikke bare brukes det sterke ord, som at flertallspartiene «tar livet av de ansatte». Senterpartiets gruppeleder villeder også når han i et intervju sier at «nå ryker det mange bra ting» som følge av flertallspartienes politikk. Kuttene som i denne omgang er presentert er forslag fra kommunedirektøren, ikke flertallspartiene. At en tidligere varaordfører og stortingsrepresentant trekker ned debatten på dette nivået må stå for hans regning.

Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet fremmet før jul et budsjettforslag som omprioriterte store pengesummer til barn og unge, og som bidro til å holde kommunale avgifter nede. Vi ba kommunedirektøren igangsette økt effektivisering av tjenester som vi mener tåler å bli ettergått. Tanken bak var å se på om en kan spare ved å endre rutiner for drift av kommunale bygg og anlegg, og kanskje spesielt hvor mye anleggsarbeid som skal utføres av kommunen i egenregi.

Spekulasjonen i Senterpartiets innlegg om at den «Høyre-styrte cocktailen har satt kompasskursen mot en privatisering av kommunens tjenester» er ikke helt feil. Vi tror, og mener å ha god grunn til å mene at noen av de tjenestene kommunen i dag utfører selv med fordel kan konkurranseutsettes. Det kan faktisk veldig godt tenkes at noen kan gjøre noen oppgaver både billigere og bedre enn hva vi kan selv. Så kan vi selv konsentrere oss om å gjøre det vi er gode på.

I forrige kommunestyreperiode, da Eivind Drivenes var varaordfører, gjorde et flertall i kommunestyret et tøft valg om å legge ned to barneskoler i nedre Vennesla. Målet var å bygge en mer bærekraftig skolestruktur. Flertallet den gang besto av KrF, H, Frp og Ap. Nemlig er det betegnende for Senterpartiet at de alltid stiller seg i opposisjon til kutt, omprioritering og omstilling. En begynner nesten å lure på om Senterpartiet deler bekymringene til resten av kommunestyret om hvilke utfordringer som venter i fremtiden.

Senterpartiets kommunestyregruppe skriver i sitt leserinnlegg om styringspartier som har «sjokkerende mangel på innsikt i kommunen de har påtatt seg å være politiske ledere i». Kan det bli mer feil? Det ble gjort klinkende klart fra oss i flertallspartiene i administrasjonsutvalget at det er kommunedirektøren som kjenner sin egen organisasjon best, og derfor er det nettopp hans ansvar å beskrive konsekvenser ved politiske vedtak. Det ville vært helt feil om flertallet gikk inn og mente mangt og meget om effektiviseringstiltak enkeltvis. Det er ikke vår jobb å rette pekefinger mot enkeltansatte, og å detaljstyre kommunalt ansattes arbeidshverdag. Vår jobb er å styre kommuneorganisasjonen på et overordnet nivå.

Nettopp derfor valgte vi å fremme et forslag som sier at kuttene kommunedirektøren legger opp til ikke er i tråd med det vi har sagt om effektivisering. Effektivisering kan nemlig ikke være å kutte oppgaver uten videre for å fortsette å gjøre resten av oppgavene på samme måte som i dag. Vi sender et tydelig signal om at vi ønsker å konkurranseutsette flere oppgaver, og benytte mer automatisering og digitalisering.

Fremtiden vil kreve mye av oss som lokalpolitikere. Det er lenge til vi kommer til å se det handlingsrommet Vennesla kommune hadde ved midten av forrige tiår. Dessverre ser vi at regjeringen, med Senterpartiets finansminister i spissen, sørger for at kommunenes økonomi er strammet til på en måte som gjør at vi må gjøre kraftfulle grep for å beskytte våre viktige tjenester innenfor oppvekst, og helse og omsorg. Det er derfor synd å konstatere at Senterpartiet også her lokalt går i opposisjon og tar omkamper når flertallet ønsker omstilling. Vi konstaterer også at det er viktigere for Senterpartiet å harselere med vårt forsøk på effektivisering, enn det er å bidra til kostnadskutt for våre innbyggere og satsing på barn og unge.

Odd Grønberg, Høyre

Andreas Ingebrethsen FRP

Eirik Hodnemyr KRF