Det blir kanskje sånn når tåkefyrstene får styre.

Tilbake i desember 2023 uttrykte Vennesla Senterparti en bekymring for hvordan Høyre, KrF og FrP sine innsparingskrav ville slå ut i reduserte tjenester til befolkningen.

Senterpartiets gruppeleder uttrykte samtidig også en bekymring for helårseffekten av innsparingstiltakene.

Vi så aldri noe svar fra posisjonspartiene på vårt innlegg.

Helt taust.

Men nå ser vi at vi fikk rett.

Responsen fra styringspartiene på kommunedirektørens innsparingsforslag vitner om sjokkerende mangel på innsikt i kommunen de har påtatt seg å være politiske ledere i.

Det blir feil å krangle på kutt når en har bedt om effektivisering.

Vi ser en politisk ledelse som gjennom triksing med ord rømmer fra konsekvensene av deres eget vedtak - og lar innbyggere, administrasjon og de kommunalt ansatte i stikken.

Det var ikke realistisk å legge tre prosent innsparing på bordet fra 1.januar i år uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudene.

Som Torhild Røsand sa i bygg- og miljøutvalget forrige uke; kommunen har kuttet og kuttet i flere år. Her må de jo kutte inn i selve beinet.

I administrasjonsutvalget foreslo Eivind Drivenes et alternativt vedtak som hadde skapt større forutsigbarhet for kommunens ansatte og ikke minst for innbyggerne. Og som hadde gjort det realistisk å nå 2024-budsjettet.

I stedet får vi luftige formuleringer om automatisering, naturlig avgang og konkurranseutsettelse. En skulle nesten tro kommuneøkonomien skulle reddes av robotgressklippere.

I ordførerdebatten før høstens kommunevalg var Høyre sin Odd Grønberg tydelig på at han ønsket å sette de overordnede økonomiske rammene for kommunen og deretter overlate til administrasjonen å kutte.

Når han ble utfordret på politisk styring, svarte han kjekt at dersom han ikke var fornøyd med administrasjonens kuttforslag, ville han sende kuttforslagene tilbake til ny behandling.

Det vi ser nå er ikke god politisk ledelse eller god arbeidsgiverpolitikk og vitner om liten innsikt i kommunal forvaltning og om forholdet mellom politikk og administrasjon.

Det som virker klart er at den Høyre-styrte cocktailen har satt kompasskursen mot en privatisering av kommunens tjenester.

Hvordan dette påvirker beredskap, ansatte og tjenestemottakere virker mindre viktig.

Uansett - med så svak budsjettstyring, kan det se ut som om roret står i fare for å kile seg fast med havari som neste stopp.

Våre tanker går i disse dager til kommunens ansatte.

Senterpartiets kommunestyrerepresentanter

Eivind Drivenes

Torhild Røsand

Kjersti Alvsdatter Vinjerui

Trygve Frivoll

Frode Dunsæd