I praksis blir kommunens tjenestetilbud utsatt for innsparings og effektiviseringskutt, som vil ramme tilbud som ikke er direkte lovpålagte. Men som eksisterer fordi de er viktige for innbyggerne i Vennesla.

Ett eksempel er Venneslabrua. Ett tiltak som forhåpentligvis vil bli spart - nettopp fordi det virker for en gruppe unge som har behov for det.

Brøyting og veilys på private veier er heller ikke lovpålagte tjenester og vil sannsynligvis bli ett av innsparingsforslagene som administrasjonen vil måtte komme tilbake med. Odd Grønberg har tidligere vært tydelig på disse områdene – klarer han å se konsekvensen av sine forslag?

En serie med nye utredninger blir bestilt av cocktailen, 11 verbalforslag bare i første formannskapsmøte, samtidig som det bestilles kraftige nedskjæringer hos de som skal gjøre jobben.

Byggesaksbehandling på timen er bestilt. Samtidig som det knipes på de ansatte som skal gjennomføre dette. Vi vet alle hvor lang tid det tok å få på plass ny reguleringsplan for Moseidmoen - og Skarpengland lar fortsatt vente på seg. Er det grunn til å tro at dette blir bedre etter kuttene?

Politikerne i Vennesla har i generasjoner utvist stor ansvarlighet når det gjelder bruk av offentlige midler. Dette lå da også til grunn i Senterpartiets alternative budsjettforslag.

Denne nye cocktailen kan vi allerede se kommer til å bli krevende. Vi vet lite om hva som foregår internt mellom partiene, men vi kan allerede se at KrF forlater sine grunnverdier og sine kjernesaker til fordel for Høyre sin politikk, som er bedre tilpasset de ressurssterke.

Et helt konkret eksempel på dette er de innskjerpede innsparingskravene som også vil ramme NAV. KrF har i sitt program nylig fremhevet styrking av NAV for å sikre tilgjengelighet, forebygging og sysselsetting. Istedenfor får vi allerede nå kutt.

Det hele koker ned til grunnverdier og hvilken forståelse en har for kommunens rolle.

Vi har utfordringer knyttet til sykdom, fattigdom og utenforskap - også i Vennesla.

Er det da rett medisin å kutte i tjenestene?