Freder Mulighetenes hus, men vil legge ned bygdas kino