Brukerstyrt personlig assistanse er det viktigste likestillingsverktøy for funksjonshemmede. Partiet Sentrum mener det må gis på alle arenaer, skole, fritid, hjemme og jobb. Dette er ikke en helsetjeneste, men en praktisk bistand, som noen mener heller må hete Borgerlig styrt personlig assistent, for at du skal delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Det er over 100 000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet og gjerne vil delta, men barrierer som helselovgivning setter begrensninger for det. BPA bør være et verktøy hele livet fra du er liten til du er gammel. Vi trenger all den arbeidskraft vi kan få og legge en hinder for funksjonshemmede i arbeid, gjør ikke bare arbeidsplassen fattigere, men du får ikke speilet mangfoldet og du mister en viktig stemme på arbeidsplassen.

Visste du at det er egenandel på BPA ? JA det er det, vekk med det mener Partiet Sentrum.

Personlig, som å stå opp på morgenene, legge seg og besøke toalett kan være et par ting du trenger hjelp til.

Praktisk, som snørydding, handle og vaske, er noen områder.

Sosial, for å delta i samfunnsarena på lik linje med alle andre, bli hørt og sett, være på kafe, som mange tar som selvfølge, må være en menneskerett.

Partiet sentrum ønsker å innføre CRPD , som er menneskerettighet direktiv for funksjonshemmede i FN, Norge har ikke innført dette.

Du lever og er til , ergo er du like mye verd, og har alle fått livets gave til låns, la oss gjøre det best ut av det å skape et inkluderende samfunn for deg og meg. Da får vi et rikere og allsidig samfunn.

Kampen mot utenforskap er vår kamp nr. 1, og vi må ta det innover oss hvilke komplekse problemer det skaper for den enkelte. Vi kan ikke tåle at mennesker går til grunne, det er kostbart for samfunnet, vi blir fattigere på så mange måter.

Til spørsmål om ikke dette genererer mer jobb for helsearbeidere? Ikke nødvendigvis, vi må ha rett kvalifikasjoner til rett jobb. Det vil si, du kan utføre en hjelpende hånd til BPA, med snømåking, handling, ferie, eller andre ting, her handler det også om kjemi mellom bruker og assistent. Ved å våge å tenke nytt frigjør vi ressurser innenfor helsevesenet og skaper livskvalitet både for assistent og bruker

Vennesla! Tallene er klare! Vi har ikke råd til å utelate grupper fra deltagelse i arbeidsliv og andre arena, samskapningsmøte på Kulturhuset viser til det.