Hvordan skal Venneslas framtid være? Innbyggere ble utfordret