Etter forrige kommunestyremøte der det blei vedtatt å legge skytebane i kjelleren på den nye hallen på Moseidmoen så har vi i Skytterlaget sett veldig lyst på framtida. Dette har gitt god giv og mye positivitet i laget og vi har så smått begynt å tenke på økt aktivitet og åssen vi skal markedsføre oss meir aktivt overfor ungdommen i bygda for å få opp rekrutteringa.

Utenom det så har kommunen til og med invitert oss med til planlegging av denne nye hallen sammen med Pistolklubben, Skolemusikken samt ski- og badmintongruppa. Vi føler det er ei god stemning i planleggingsgruppa og satser alt på å få til en nøktern, men tidsmessig, hall med plass til så mange aktiviteter som mulig.

Det som imidlertid bekymrer oss nå er at vi ser ut til å skli ut av budsjettet til rådmannen. Vi har sett oppslag i media og hører igjen at skytebanen prises veldig høgt av administrasjonen (slik som det har vært gjort gjentatt ganger opp igjennom åra). Vi har sjekka og ringt rundt til andre lag som har fått nye baner dei siste åra og prisnivået ser ut til å ligge godt under det som vi hører av tall frå rådmannens side. På Eidsvoll fikk de inn ny skytebane for rett over 4 millioner i forbindelse med fleirbrukshall, i Lindesnes var det vel rundt 6 millioner. Og der dekker kommunen driftsutgiftene til skivemateriellet i tillegg!

Det er heilt klart at kjeller i denne nye hallen vil koste penger, men å la være å bygge denne kjelleren i et så trangt område som Askedalen vil være å kaste vekk muligheter som aldri kommer tilbake. Dette bygget skal våre barnebarn og oldebarn ha til fritidsaktiviteter de neste 50-60 åra og det bør derfor satses slik at det blir et bygg som både kan tilfredsstille dagens aktiviteter, men au ha rom i seg til framtidige fritidsaktiviteter som ikke er innlysende i dag. Verden forandrer seg og skal Vennesla i framtida være ei god bygd å bu i så må det være rom for at ungdommen (i alle aldre) har et sosialt rom der denne aktiviteten kan utøves innen rimelig transportavstand. For 60 år sia var vi i privatbilismens barndom her i Norge, åssen dette er med transport om 60 nye år er høgst usikkert. Derfor bør vi bygge med ei tanke på at framtidas venndøler skal ha enkel og nær tilgang på det offentlige rom der de kan utøve fritidsaktivitetene sine.

Vi i Skytterlaget håper inderlig denne vekas politiske budsjettbehandling vil følge opp at den vedtatte skytebanen i hallen på Moseidmoen finansieres og setter derfor vår lit til at bygdas politikere følger opp dette vedtaket med å tildele prosjektet de pengene som er nødvendig!

God budsjettbehandling