Etter å ha lest rådmannens anbefalinger for nye idrettshaller er det med stor skuffelse vi kan konstatere at skytterlaget i nedre Vennesla igjen er utelatt og faktisk ikke skal ha lokaler til å drive aktivt med trening og ungdomsarbeid i framtida. Rådmannen meiner vi skal reise til Øvrebø for å skyte innendørs der og at dette er løsninga på vårt treningsbehov. Dette er totalt uakseptabelt for oss i Vennesla skytterlag å bli skjøvet ut i kulda på et slikt vis atter igjen. Det hører ingen steder heime å komme med slike forslag ved å sende aktiviteten bevisst ut av bygda. Nærhet til tilbudet er viktig for alle idretter, det er ikke alle ungdommer som har foreldre som har råd til å kjøre milevis på kveldene for at deres unge skal få trent på sin idrett.

Dessverre er dette nok bare et bevis på at administrasjonen i kommunen gjør alt for å utelate oss når det skal tildeles midler og arealer til å utøve idretten vår. I referatet ser vi at det har vært oppretta "brei brukergruppe" og har vært informasjonsmøter om nye haller, men på et eller anna vis blei vi aldri invitert til noen av disse foraene for å tale vår sak. Tidligere så vi au reportasjer i Vennesla Tidende der det hadde vært befaring i gymsalen på Moseidmoen, på et eller anna vis blei de foreningene som holder til der borte glømt på denne synfaringa. Dette er bevisst utelatelse av vårt lag slik at vi ikke får hevda vårt syn i disse sakene!

Vennesla skytterlag har drevet våpeninstruksjon og opplæring i sikker våpenbruk i fleire mannsaldre her i bygda og det er mange generasjoner som har fått innprenta sikker og bevisst holdning til våpenbruk gjennom vår grundige opplæring. Skytterlagene i Norge ligger inne under sentralorganisasjonen DFS (Det Frivillige Skyttervesen) som har sterk og direkte tilknytning til Forsvaret og har gjort at mange av våre soldater har hatt grunnleggende skytetrening lenge før førstegangstjenesten. Dette er særdeles viktig for sikkerheten at vi har slik opplæring av skyttere på lokale plan i alle bygder og byer rundt om i Norges land. DFS sin historie går langt tilbake i tid til 1800-tallet og er den eneste foreninga som faktisk er oppretta av Stortinget og Vennesla skytterlag sine aner går tilbake til 1867 her i bygda. Det må ikke ta slutt nå!

Et av DFS sine slagord er "skyting for alle" og det har vi holdt sterkt på i Vennesla skytterlag. Økonomisk sett er skyting noe av det rimeligste som ungdommene kan drive med av idrett og når det gjelder aldersspenn er det vel få foreninger som kan skilte med aktive skyttere fra 7-87 år. Vårt eldste medlem nærmer seg nå 96 år. Det er få arenaer som det finnes så store aldersspenn i dagens samfunn og der ungdommene møter andre mennesketyper enn det som er gjengs i deres hverdag ellers.

Vi i skytterlaget har lagt ned stor innsats i mangfoldige år for å holde på aktiviteten i laget og utnytter kapasiteten så godt vi kan i de trange lokalene vi har. Det er godt med folk på treningene våre, men likevel ønsker vi oss fleire skyttere. På grunn av trangboddheten så har vi måttet være veldig forsiktige med rekrutteringa slik at alle får skyte i løpet av treninga og slipper å vente for lenge på tur. Banen vår er for kort i forhold til normal 15m skyteavstand, men vi gjør så godt vi kan og tripper rundt mellom beina på ungdommene for å hjelpe til med instruksjonen. Vi ser at det er mange ungdommer som har andre interesser enn de vanlige idrettene, disse er vi med på å gi et tilbud om aktivitet som både er spennende og krever at ungdommene trener seg på å holde konsentrasjonen over tid (noe som faktisk også hjelper dem på skolen og har overføringsverdi der).  For at Vennesla skal blir ei god bygd å bu i så trengs det et allsidig aktivitetstilbud til ungdommene, her har vi i skytterlaget absolutt vår plass i framtida for våre ungdommer.

Vi har nå holdt på i bomberommet på Moseidmoen skole i over 40 år i håpet om at vi en dag skulle få bedre lokaliteter å trene på etter at det glapp for oss i forbindelse med utbygginga av Samfunnshuset midt på 80-tallet. Blir vi utelatt fra begge de nye hallene som skal settes opp så er det 40 nye år uten lokaler for oss, de fleste skjønner at dette vil bety slutten på ei forening. For å vise politikerne våre de premissene vi lever under i dag så vil vi med dette invitere dere bort til vår ungdomstrening førstkommende tirsdag i bomberommet under gymsalen på Moseidmoen skole mellom klokka 1700-1930 for å få førstehåndsinntrykk av dagens lokaler. Dessverre er dette nok bortimot Agders minste og trangeste innendørs skytebane, men vi satser på at dere tar utfordringa og at vi møtes der borte slik at dere kan gå inn i neste kommunestyremøte med skikkelig informasjon som bakgrunn før avstemninga om nye idrettshaller i Vennesla.