Får ekstra strøsand – kommer med bønn til innbyggerne