Vil halvere fartsgrensen på grunn av mange nestenulykker

foto