Rykket ut til alvorlig mopedulykke - to unge menn involvert