Oppretter sak etter at gutt ble påkjørt ved Skarpengland skole

foto