– Som ungdommens representant syns jeg all positiv aktivitet på fritida er veldig viktig for ungdommenes utvikling, og deres fysiske og psykiske helse, sier barne- og ungdomsrådets representant i Vennesla, Indira Derviskadic. Hun er imidlertid mest opptatt av hva de unge selv mener, hva de trenger, og at de blir hørt og involvert i saker som angår dem.

– Men alt av aktiviteter og fritidsaktiviteter er jeg selvfølgelig positiv til, understreker hun.

– En god idé

Lerke Langeland Øvland, leder av Vennesla barne- og ungdomsråd, sier til Vennesla Tidende at hun syns planen om isbane i sentrum høres ut som en god idé.

– Jeg tipper det er mange som syns det er gøy å gå dit med venner, eller hvem de vil gå med. En god idé, for mange syns det er greit å ha noe å gjøre, og mange blir fornøyd med å ha det. De fleste syns det er gøy å gå på skøyter. Litt mer stress med ski, og heller ikke alle som har det, sier barne- og ungdomsrådslederen i Vennesla.

– Å legge opp til aktiviteter i sentrum, er noe Moonlight jobber for

Leder av ungdomsklubben Moonlight, Roy Hægeland, stiller seg også positiv til planene om en isbane i sentrum av Vennesla. Han viser til Kristiansand og andre steder som allerede har etablert et slikt tilbud i sine sentrum.

– Jeg tenker at det er noe Moonlight jobber for, å legge opp til aktiviteter i sentrum der barn og ungdom kan ha det gøy, sier Hægeland. Foreldrene må ofte kjøre barna sine til en sånn aktivitet. En isbane kan selvsagt bringe med seg litt støy, men med mer aktivitet, flere barn og voksne til stede, vil sentrum bli både mer attraktivt og et tryggere sted å være, påpeker Hægeland.

For barn og unge betyr det å etablere en isbane i sentrum, at de får mulighet til å delta i en lek som er for alle.

– Som vernepleier håper jeg at de i planleggingen tenker på tilgjengelighet, at det skal være mulighet for å komme opp med rullestol. Tilgjengelighet er viktig, understreker Hægeland. Selv bor han i Kristiansand, og fryder seg over hvor gøy de som benytter seg av isbanen på Torvet har det i vinterhalvåret.

– Det fine med å legge isbanen sentralt, er at den blir mer i bruk for alle, påpeker lederen av ungdomsklubben Moonlight. Han tror en isbane kan bli et positivt bidrag til at flere benytter seg av de tilbud som Vennesla sentrum har å by på. Mens barna leker seg på isbanen, kan foreldre kose seg på kafé eller med shopping.

– Etablering av isbane i sentrum vil være positivt for selve Vennesla. Hvis vi skal tenke vekst, og fortsatt ha litt liv i sentrum, så må vi ha inn aktiviteter som tiltrekker seg mennesker, konkluderer Moonlight-leder Roy Hægeland.

Varaordføreren positiv til isbane

– Det er bra hvis vi får det til. Vi må se på kostnadene og litt sånn, men gøy hvis vi kunne få noe til, sier Eivind Drivenes (Sp).

Drivenes vektlegger at det er et tilbud som er åpent for alle, et såkalt lavterskeltilbud. De store kostnadene for brukerne av isbanen blir det nok heller ikke, da det fins mye bra skøyter på markedet som er å få til en forholdsvis rimelig pris.

– Det er en billig aktivitet som hele familien kan gjøre sammen, fastslår Drivenes.

Hvorvidt det er realistisk å ferdigstille isbanen inneværende sesong, tør han imidlertid ikke svare på.

– Jeg kjenner ikke godt nok til saken ennå. Isbanen i Kristiansand er relativt kostbar og tidkrevende å sette opp, mens den de har i Lyngdal er enklere.

Ingen isbane denne vinteren

Kommunen skal nå se på om det er ei tomt de kan bruke til formålet.

– Først må vi ta stilling til om vi i det hele tatt kan jobbe videre med isbane på tomta som er foreslått på det sentrale området i sentrum, opplyser næringsrådgiver i Vennesla kommune, Torgeir Haugaa. Han opplyser videre at det hele må tilpasses planarbeidet som foregår nå, nemlig områderegulering sentrum sør.

– Valg av tomt vil påvirke kostnadene i ganske stor grad, påpeker Haugaa. Og nevner grunnforhold og infrastruktur som det må tas hensyn til.

– Vi ønsker isbanen i nærheten av lekeapparatene som er i gågata. Isbanen vil være et tilbud også til de litt større barna, ungdom, ja, til og med voksne vil kunne ha glede av den, sier Haugaa.

Foreløpig har det vært møter med aktører som jobber med lignende anlegg, samt et selskap som leverer de fleste isbanene som finnes i Norge. Dette for å få litt input på hva som er viktig å jobbe videre med.

Dernest dreier det seg om hvilken kostnad en slik investering innebærer. Hvem vil være med å betale de ikke helt ubetydelige driftskostnadene som påløper. Eierskap og organisatoriske forhold må det også tas stilling til.

– Mye er uavklart. Foreløpig er det snakk om et mulighetsstudie, sier Haugaa. Men selv om mange gode krefter spiller på lag, så er ingenting hugget i stein.

– Jeg kan ikke love noen ting, men denne vinteren blir det i alle fall ikke noen isbane, avslutter næringsrådgiver Haugaa.