SPRÅKPROFESSOR: Sylfest Lomheim studerer en bunke venndølske stedsnavn hjemme på Prestheia. Foto: Mai Linn Tronstad

Fra Brennevinsdalen til Jerusalem: – Vennesla banker lett Kristiansand på gode stedsnavn

Tvidøblane, Tuden og Barselbekken, hva ligger egentlig bak de artige stedsnavnene i Vennesla? Det vil vi undersøke nærmere i en ny serie, med god hjelp fra språkprofessor Lomheim, historielagene og våre lesere.