foto
Thorkild Haus: Fra nyttår av går han formelt av med pensjon etter å ha tilbrakt sine 23,5 siste år i arbeidslivet som rektor ved Vennesla videregående skole. Foto: Per-Øyvind Nordberg

Har hatt sin siste skoledag