Har aldri vært tvil om at Hanne (34) skal overta

foto