– Har ikke tall på hvor mange som har tårer i øynene når de henter julegavene