Kjell var blant de første på ny korona-teststasjon