foto
Geir Hegland flyttet fra Vennesla til Herefoss, hvor han har vært med og bygge opp den økologiske gårdsdriften. Foto: Anne Jeppestøl Engedal

Åpner dørene til gårdskafeen