Her fra en debatt for noen uker siden.
Her fra en debatt for noen uker siden.

VT følger valget

Vennesla Tidende dekker valget den 9. september i flere kanaler.

Som ved tidligere valg så satser VT bredt på digitale flater.

– På grunn av tidlig trykkedeadline rekker vi ikke å få med valgresultater eller et eventuelt intervju med ny ordfører i tirsdagens papiravis. Intervjuer, valgresultat, stemningsrapporter og analyser vil derfor bli lag ut fortløpende på vår nettside i løpet av ettermiddagen og kvelden. I fredagens papiravis kommer vi selvsagt også med en fyldig oppsummering og ordførerintervju, forteller ansvarlig redaktør Christopher Johansen.

Nytt i år vil bli noen enkle videointervju med blant andre noen av partienes ordførerkandidater under valgvaken i herredshuset.

anne@venneslatidende.no