annonse

Vil rive og bygge ny hall til 50-70 millioner kroner

NY
NY: Dette er et av Rambølls to forslag til hvordan den nye Venneslahallen kan se ut. Her er det inkludert oppvarmingshall for utøverne. (Foto: Rambøll)
For dårlig
For dårlig: Venneslahallen oppfyller ikke dagens krav. Arkivfoto (Foto: )

+ Politikerne skal nå avgjøre om det Venneslahallen skal rehabiliteres eller om de skal rive den.

  • Per-Øyvind Nordberg

Saken om vurdering av alternativer for rehabilitering og utvidelse av Venneslahallen skal opp i Plan- og økonomiutvalget den 15. mai. Da skal politikerne ta stilling til hva som skal skje med Venneslahallen.

Rådgivningsfirmaet Rambøll as har vurdert to alternativer for hallens framtid. Enten å rehabilitere bygget, eller å rive hallen og bygge en helt ny.

Venneslahallen ble bygget i 1968 og har stort behov for rehabilitering. Taket har ikke tilfredsstillende bæreevne og spilleflaten må utvides til dagens krav. Dette er også en forutsetning for spillmidler. Det er også behov for mer lagringskapasitet.

Anbefaler riving

Ifølge Rambøll anslår de at det vil koste mellom 47 og 52 millioner kroner å rehabilitere Venneslahallen.

Dersom kommunen velger å rive og bygge nytt er mulighetene for å modernistene og effektivisere bygget mye større. Hallen kan også tilpasses dagens svømmehall på en bedre måte. Prislappen på å bygge en ny hall ligger på cirka 70 millioner kroner dersom den skal være i full størrelse.

I utvalgsdokumentene står det ved dette punktet også følgende: «Det bør imidlertid være mulig å foreta en reduksjon av arealbehovet slik at totalt areal for ny hall kan settes til 2000 m². Da blir samlet kostnadsestimat 54 millioner kroner (eks. mva.)» I dette regnestykket er rivning av eksisterende hall og flytting av trafo også medregnet .

Ifølge I rådmannens forslag til Plan- og økonomiutvalget går administrasjonen for å rive dagens hall og bygge ny, da dette er mer økonomisk lønnsomt i lengden med tanke på drift- og vedlikeholdskostnader.

Trenger enda en hall

– Jeg tenker at rådmannens forslag her er det riktige. Behovet for en bedre hall er enormt. spilleflaten er i dag for liten etter dagens krav, og vi har i tillegg et enormt behov for lagringsplass til utstyret til de ulike idrettene, sier park- og idrettssjef, Jürgen Orf.

I den foreslåtte planen blir spilleflaten på 1.400 kvadratmeter.

– I forhold til dagens spilleflate er dette ganske mye mer. Jeg gleder meg over planene. Men det skal være sagt at vi fortsatt trenger mer plass til idrettene våre. Så en helt ny hall i tillegg ville vært det ideelle, sier Orf.

Må ut i det private

Vennesla turnforening er blant dem som sliter med plassmangel.

– Slik vi har oppfattet signalene så blir det ingen flerbrukshall hvor eksempelvis turnforeningen vil få egnede lokaler med fast oppmontert utstyr slik vi har behov for. Da er vi på størrelse med flerbrukshallen i Arendal ved Sam Eyde videregående skole. Turnforeningen må derfor ut på det private markedet for å løse dette for sin egen del, sier leder i turnforeningen Liv S. Torsøe.

Hun er opptatt av at kommunen nå er tydelige i sine planer.

per-oyvind@venneslatidende.no