Anne Bergit Jørgensen står med plakat foran Herredshuset for å få hindre at det dyrkes på myrene i Vennesla.
Anne Bergit Jørgensen står med plakat foran Herredshuset for å få hindre at det dyrkes på myrene i Vennesla. Foto: Anne Lise Haugland Valdez

Vil redde myrene

Redd myrene i Vennesla, står det på plakaten til Anne Bergit Jørgensen. Hun tok fri fra jobben for å markere saken utenfor Herredshuset.

Og det har hun tenkt å fortsette med.

– Dette er en tilbakemelding på det vedtaket Vennesla kommunes politikere om å tillate å dyrking av myr. Det gjør de under to måneder etter at regjeringen har vedtatt endringer i jordloven for å forby dyrking av myr. Det synes jeg absolutt de kunne latt være, sier Anne Bergit Jørgensen.

Fredag sto hun utenfor Herredshuset med stor plakat og teksten «Redd myrene i Vennesla».

– Det er under ett år siden Vennesla kommune vedtok at vi vil være en «Grønn, urban bygd». Hvordan kan de gjøre dette? spør Jørgensen, da hun troppet opp foran Herredshuset sist fredag.

Vil sikre gårdsdrift

Nylig fikk bonde Tor Kristian Ellingsberg tillatelse til å dyrke en myr på gården sin for å sikre fremtidig drift da han nylig hadde mistet leiejord på nabogården. Han ventet på å få svar på søknaden han sendte i 2017. Rådmannen innstilt på å ikke gi tillatelse, noe bonden klagde på. Saken var på vei til Fylkesmannen men ble så tatt til politisk behandling i Bygg- og miljøutvalget fordi politikere fra Senterpartiet ønsket å få saken til behandling. Det endte med at flertallet av politikerne stemte for at Ellingsberg får nydyrke myra.

Myr har viktige funksjoner

– Dette handler om å bevare artsmangfoldet, det binder klimagasser og er flomdempende og vannregulerende å ha myrer. sier Jørgensen og legger vekt på at myra har mange viktige funksjoner.

– Men bør ikke bønder får mulighet til sikre fremtidig gårdsdrift og kunne dyrke opp en myr på sin eiendom?

– Jeg tror bøndenes yrke er noe av det viktigste yrker framover, så jeg støtter dem. Men nydyrking gir dårligere jord og kan kun benyttes til fôr ikke til matproduksjon. Det er det allerede overproduksjon av. Men jeg skjønner at den enkelte bonde i Vennesla kan ha utfordringer av et slikt vedtak. Samtidig vil jeg si at regjeringen vedtar ikke forbud uten at de har gode grunner for det, påpeker Jørgensen.

Hun har henvendt seg til Vennesla kommune for å spørre om hun som innbygger kan klage på dette eller be Fylkesmannen se på saken, og avventer svar fra dem.

– Er bekymret

– Jeg er bekymret for det er jo et likhetsprinsipp og vi vet det ligger flere lignende søknader om dyrking av myr som venter på behandling, mener Anne Bergit Jørgensen.

– Hva er motivasjonen din for å møte opp foran Herredshuset med en slik sak?

– Når Vennesla vedtar å være «en grønn urban bygd» må alt skje i lys av denne strategien. Det bør få konsekvenser i alle vedtak fremover og så er jeg selvfølgelig for miljøvern, smiler hun.

Stille på Klimabrøl i Vennesla

Fredag var dagen da mange stedet i Norge engasjerte seg på Klimabrøl. Men i Vennelsa var det ganske så stille.

– Det var ingen andre som stilte på Klimabrøl enn meg men jeg har ikke samvittighet til å sitte stille. Nå seg jeg i Vennesla Tidende at det er en velger som spurte om miljøpolitikk i Vennesla og det er veldig bra. For min egen del tok jeg fri fra jobben for å gjøre dette og det har jeg tenkt litt på å gjøre fredager framover, sier Jørgensen.

– Kanskje det kommer flere som er engasjerte for miljøet til å være samme med det?

– Ja, kanskje det, håper Jørgensen.

anne@venneslatidende.no