annonse

Vil ikke endre planene

Befaring
Befaring: Bygg- og miljøutvalget var i fjor på befaring ved Filadelfia i forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen. Trafikksikkerheten rundt skolen har lenge vært et tema. (Foto: Per-Øyvind Nordberg)
Ønsker snuoperasjon
Ønsker snuoperasjon: Gunnar Jeppestøl i Filadelfia håper politikerne snur i saken og lar dem få beholde hyblene. (Foto: Per-Øyvind Nordberg)

+ Kommunen mener det ikke har kommet fram nye elementer i reguleringsplanen til Filadelfia.

  • Per-Øyvind Nordberg
annonse