annonse

Tilbyr HPV-vaksinen gratis

Virker lenge
Virker lenge: – Vaksinen mot HPV-viruset varer minst 10 år. Kanskje lengre, sier kommunelege Per Kjetil Dalane. (Foto: )

+ I løpet av en toårsperiode kan unge kvinner få vaksinen mot livmorhalskreft gratis. Tilbudet gjelder unge kvinner født 1991 eller senere.

  • Turid Narvestad

Fra november 2016 frem til høsten 2018 er det mulig for unge kvinner å oppsøke et vaksinasjonssted for å få denne vaksinen. I Vennesla kommune kan de ta kontakt med Vennesla helsestasjon i Sentrumsvegen.

Da vaksinen første gang ble presentert for jentene i 7. klasse og deres foresatte i 2009, var det rundt 50 prosent i Norge som i etterkant valgte denne vaksinen mot livmorhalskreft.

Samtykke

Jenter som ikke fikk vaksinen da de var 12–13 år gamle, kan nå få muligheten til selv å ta denne avgjørelsen.

– I Norge er det slik at barn mellom 12–16 år må ha samtykke fra foreldrene sine om de skal ta vaksinen eller ikke, opplyser kommunelege Per Kjetil Dalane.

Færre partnere

I Norge får 300 kvinner denne kreftformen hvert år. Av disse må mellom 65 til 100 gi opp kampen og kreften får en dødelig utgang. – Foruten vaksinen som nå tilbys, hvordan kan jenter og kvinner unngå å få dette farlige HPV-viruset?

– Det er helt klart en sammenheng mellom antall seksualpartnere og risikoen for smitte, opplyser kommunelegen.

– Betyr det at en liten håndfull eller kun en seksualpartner gjennom livet forminsker faren for livmorhalskreft?

– Ja, den livsstilen forminsker faren kraftig. Men vi må også se realiteten i øynene. Selv om flere kan ha det idealet, er det ikke sikkert at den enkelte klarer å innfri sine egne mål. Derfor er det lurt å vurdere en vaksine nå som den tilbys gratis, vurderer Per Kjetil Dalane.

Han mener det er i tidligste laget å gi unge jenter vaksinen i 12–13 års alderen. Men tallet er satt så lavt fra Folkehelseinstituttets side, for å være på den sikre siden.

Varighet

Folkehelseinstituttet (FHI) har sett at vaksinen har gitt få alvorlige bivirkninger. FHI er enda sikrere på at vaksinen gir flere fordeler enn ulemper sett i forhold til at HPV er en vaksine mot livmorhalskreft.

– Det kan se ut som vaksinen kan være virksom i flere tiår. I hvert fall i minst ti år, forklarer kommunelegen som også viser til FHI sin egen nettside.

Han oppfordrer også kvinner selv til å sjekke mulige bivirkninger i Felleskatalogen på søkeordet Cervarix. Ellers er det også nyttig å lese på Folkehelseinstituttets egne hjemmesider.