Uenig: Inger Turid Tonstad mener Kulturuka er alt for viktig for Vennesla til at den kan bli en del av Julegada. Foto: Arkivfoto

Svært uenig i at Kulturuka bør legges ned

Leder for Levekårsutvalget Inger Turid Tonstad mener å legge ned Kulturuka ville vært en fatal feil for Vennesla.

Reaksjonen kommer etter leder for Julegada Alexander Etsy Jensen tidligere denne uken foreslo å legge ned Kulturuka i sin nåværende form, og heller la det bli en del av Julegada.

– Kulturuka har i årevis vært et utstillingsvindu for alt av kulturelle tilbud i Vennesla uansett alder, livssyn og livssituasjon. Her får Vennesla vist fram alt som utspiller seg kulturelt over hele året. Jeg ble i fyr og flamme da jeg så utspillet fra Etsy Jensen, og er helt uenig med ham, sier leder for Levekårsutvalget Inger Turid Tonstad (KrF).

Viktig frivillighet

– Kulturuka er med på å fremme den ekstremt viktige frivilligheten vi har her i bygda. Kulturuka gjør at alle kan være med. Det er en møteplass hvor alle kan få utforsket de ulike kulturelle tilbudene vi har. Julegada er flott den på sin måte, men den er knyttet opp mot jul og salg. Selv om mange frivillige er engasjert her og får de jo godtgjørelser for dette, sier Tonstad.

Hun mener Vennesla vil miste mange av sine inkluderende tilbud hvis de ikke verner om Kulturuka.

Les også
Julegada-general vil legge ned Kulturuka

– Vi har et svært sterkt og godt lag- og foreningsliv her i Vennesla. Dette avhenger av mange frivillige, og vi setter dette i fare ved å endre på dagens form av Kulturuka. Og mister vi det hadde det vært et stort tap for bygda vår. Å legge Kulturuka til tidligere på høsten kunne så klart vært aktuelt, for det kommer tett på Julegada, sier hun.

Kan flytte Kulturuka

– Jeg synes jo også vi bør se på om Julegada må være så stor og omfattende som den nå er i dag. Er det viktigst å være størst? Eller hadde det vært bedre å ha vært best og hyggeligst? Kvalitet og gode opplevelser bør etter mitt syn være viktigst. Julegadas størrelse bør evalueres, fortsetter hun.

Kultursjef i Vennesla kommune Arnstein Håkonson sier det er utfordrende at Kulturuka og Julegada kommer så tett på hverandre.

– Vi har løftet denne problemstillingen i Levekårsutvalget tidligere for å se på ressursbruken. Våre ansatte må jobbe med begge deler da arrangementene kommer så tett på hverandre. Og det krever mye ressurser i kulturenheten. Så å se på når Kulturuka skal arrangeres kan være en mulighet, sier Håkonsen.

Presset: Kultursjef Arnstein Håkonsen sier at de er svært presset på ressurser fra 1. oktober til 31. desember. Foto: Arkivfoto

Han sier at de er veldig presset på ressurser i tiden fra 1. oktober til 31. desember. Å flytte Kulturuka ville hjulpet på dette.

– Vi har noen fantastiske ansatte som gjør en kjempejobb, men å lette på presset i denne perioden hadde vært bra for oss, sier Håkonsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På sikt er også målet at Julegada skal arrangeres uten bruk av offentlige midler.

– For vår del hadde det nok vært bra om Julegada etter hvert hadde vært driftet av næringsliv og frivillighet, men dette har også med infrastruktur og sikkerhet å gjøre, og det er viktig at vi kvalitetssikrer i alle ledd, avslutter Håkonsen.