Raymond Bærø, familiefar , pårørende til rusavhengige og lokalpolitiker har tatt initiativ til et opprop mot kampanjer som ufarliggjør rusmidler på skolene.
Raymond Bærø, familiefar , pårørende til rusavhengige og lokalpolitiker har tatt initiativ til et opprop mot kampanjer som ufarliggjør rusmidler på skolene.

Starter opprop mot rusmidler

Raymond Bærø og pårørendenettverket «Usynlige tigre» har tatt initiativ til et opprop mot kampanjer som ufarliggjør rusmidler på skolene. Stortingsrepresentant Torhild Bransdal støtter oppropet.

– Vanlige folk sier nei! Vi ønsker ikke kampanjer som bidrar til å ufarliggjøre rusmidler, på våre skoler, heter det i oppropet som Raymond Bærø sammen med medlemmer av nettverket «Usynlige tigre», som drives av pårørende til rusavhengige, har offentliggjort.

Oppropet ble lagt ut på Opprop.no. for noen dager siden og har allerede blitt signert av nærmere 1000 personer, mange fra Vennesla.

Ønsker ikke «kule» effekter

– Dette oppropet søker ikke å nekte noen å ytre seg. Det vi vil, er høyt og tydelig si at vi ikke ønsker «kule» effekter og retorikk som bagatelliserer bruk av rusmidler, på våre skoler! Skoler skal være en trygg arena for våre barn og unge. Ingen ønsker at barn skal ha slike effekter hengende på skolesekken sin, heter det blant annet i oppropet.

Det var Vennesla Tidende, med familiefar og lokalpolitiker Raymond Bærø i spissen, som først publiserte saken om Unge Venstres valgkampmateriale som henvender seg med «buttons» og klistermerke med teksten «Legalize it» på skolene til mindreårige. Siden har debatten gått i hele landet rundt lovligheten av kampanjen.

Vanlig folk sier ifra

– Vi som står bak oppropet er vanlige folk som sier fra om at virkemidlene som brukes overfor unge her ikke er bra. Som jeg har sagt før håper jeg at noen fra det offentlige tar ansvar og sier fra. Så langt har de som har gjort det mer eller mindre fått munnkurv, mener Bærø som her ønsker å snakke i rollen som pappa og pårørende til rusavhengig.

Stortingspolitiker Torhild Bransdal var blant de første som signerte oppropet.
Stortingspolitiker Torhild Bransdal var blant de første som signerte oppropet.

– Det vanlige folk reagerer mest på her ufarliggjøringen av narkotika og det kan vi ikke være med på, sier Bærø.

– Må man ikke få lov til å debattere i ferd?

– Jeg har selv kjempet for unge og demokrati i hele mitt yrkesliv. Jeg vil gjerne at unge tar debatten, men ikke med virkemidler som virker kult og er ufarlig, sier Bærø.

Bransdal støtter oppropet

– Jeg har signert på kampanjen fordi jeg mener Unge Venstre driver reklame for en omstridt vare, cannabis. I Norge er det ikke lov å reklamere for eller promotere varer som tobakk, alkohol eller andre rusmidler, sier Torhild Bransdal, stortingspolitiker for KrF og tidligere ordfører i Vennesla.

– Har vi ikke ytringsfrihet i Norge da?

– Jeg forsvarer gjerne Unge Venstres rett til å debattere legalisering av hasj men det er særdeles uklokt å dele ut «buttons» og klistermerker, og dette må jeg få lov til å mene uten å bli beskyldt for knebling av ytringsfriheten. Derfor er dette initiativet fra Raymond Bærø et bra initiativ som setter fingeren på noe viktig og som jeg gjerne støtter, sier stortingspolitikeren.

anne@venneslatidende.no