annonse

Starter opprop mot rusmidler

Opprop mot narkotika
Opprop mot narkotika: Raymond Bærø, familiefar , pårørende til rusavhengige og lokalpolitiker har tatt initiativ til et opprop mot kampanjer som ufarliggjør rusmidler på skolene. (Foto: )
Har signert
Har signert: Stortingspolitiker Torhild Bransdal var blant de første som signerte oppropet. (Foto: )

+ Raymond Bærø og pårørendenettverket «Usynlige tigre» har tatt initiativ til et opprop mot kampanjer som ufarliggjør rusmidler på skolene. Stortingsrepresentant Torhild Bransdal støtter oppropet.

  • Anne Lise H. Valdez
annonse