annonse

Sjekker avvik

Avviker fra plan
Avviker fra plan: Kommunen har nå foretatt en samsvarskontroll på strandstien. Den avdekker tiltak som ikke samsvarer med godkjenningsvedtaket for strandstien. arkivfoto (Foto: )
Skal undersøke
Skal undersøke: Enhetsleder for plan- og utbygging, Ola Skei Bekken, skal nå vurdere om avvikene er vesentlige. arkivfoto (Foto: )

+ Gjerder er forlenget, trapper er flyttet og flytebrygge er anlagt. Kommunen skal nå gå gjennom det som er avvik fra strandsti-søknaden.

  • Anne Jeppestøl Engedal
annonse