Levekårsutvalget gikk enstemmig inn for å si ja til å opprettholde ordningen med Polen-tur. (F.v) Astrid Tjomsås Frigstad(V), Jens Røed(H) og Tommy Ingebretsen(KrF) under behandlinen av saken torsdag.
Levekårsutvalget gikk enstemmig inn for å si ja til å opprettholde ordningen med Polen-tur. (F.v) Astrid Tjomsås Frigstad(V), Jens Røed(H) og Tommy Ingebretsen(KrF) under behandlinen av saken torsdag.

Sier ja til Polen-tur i skoletida

Levekårsutvalget gikk torsdag inn for å si ja til å opprettholde ordningen med Polen-tur.

– Skolen kan arrangere Polentur som skoletur og legge innhold opp etter generell del og kompetansemål i skolens undervisningsplaner.

– Dermed sikrer skolen inkludering av alle elever og kan påse at skolens kriterier for god orden og oppførsel følges, mente et samlet utvalg.

De legger til grunn at bidrag fra foreldre ved dugnadsinnsats dekker utgifter med turen og at gratisprinsippet følges.

– Her er det virkelig snakk om dannelse og det er fantastisk om vi kan gjøre noe slik at elevene kan få tur og lære om virkelighet. Det som imidlertid er viktig her er at gratisprinippet gjelder så alle kan være med, sa Jens Røed (H).

– Juni-vedtaket vårt satt veldig langt inne og jeg opplever et tverrpolitisk engasjement i saken, sa Inger Turid Tonstad (KrF) som ikke ville forskuttere eller diskutere finansiering til slike turer.

– Det må eventuelt hvert parti ta i budsjettrunden, la hun til.

– Bidrag til slike turer må imidlertid anonymiseres, det er viktig at det prinsippet gjennomføres, mente Astrid Tjomsås Frigstad (V).

Oppekstsjef Kristin E. Robstad presiserte at det ikke er mulig ut fra Opplæringsloven å gi permisjon til en slik tur. Den må gå som en skoletur finanisert gjennom bidrag og lærer må være med, da med utenlandstillegg og overtidslønn.

– Koster en skoletur 250.000 kroner blir det fort 10.000 kroner å samle inn for hver elev. Det er mye penger. Det kan bli mye dopapir å selge, konkluderte Jens Røed.

Kommunene har ulik praksis for Polen-turer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Viser det seg at andre kommuner har bedre ordninger, får vi heller ta saken opp igjen, sa Røed.