annonse

Sak om nydyrking av myr opp til politisk behandling likevel

: Klagesaken fra bonde Tor Kristian Ellingsberg skal opp til politisk behandling torsdag 22. august i Bygg- og miljøutvalget. (Foto: )

+ Klagesaken fra bonde Tor Kristian Ellingsberg skal opp til politisk behandling torsdag 22. august i Bygg- og miljøutvalget.

annonse