annonse

Psykisk helse er en stor utfordring blant unge i kommunen

VIl se på bedring
VIl se på bedring: Barne-og ungdomsråd nikker gjenkjennende til trendene i Ungdataundersøkelsen. Camilla Meling, Gustav Drivenes, slt-koordinator Indira Derviskadic, Filip Viland og Eirik Hodnemyr. (Foto: Anne Lise Haugland Valdez)

+ Resultater fra spørreundersøkelsen Ungdata viser økt ensomhet, økte problemer med psykisk helse og mer mobbing og trusler blant ungdom i Vennesla enn i resten av landet.

  • Anne Lise H. Valdez
annonse