Inger Turid Tonstad (KrF) ønsker å oppretteholde Polen-turene og mener alle partiene er med på det.
Inger Turid Tonstad (KrF) ønsker å oppretteholde Polen-turene og mener alle partiene er med på det.

Politikerne vil ha Polen-turer

– Min generelle oppfatning er at samtlige politiske miljøer ønsker å opprettholde Polen-turene, sier leder for levekårsutvalget Inger Turid Tonstad.

Vennesla Tidende skrev nylig om elever fra Vennesla ungdomsskole som hadde vært på Polen-tur i høstferien. Engasjementet var stort og både elever og foreldre utfordret kommunen på å få Polen-turen inn i skolen igjen for å sikre at det ble et tilbud til alle.

– Det som er viktig finnes det penger til, mente foreldrerepresentant Kjetil Viland.

– Ikke forbudt med bidrag

I Vennesla kommune har det vært lang tradisjon for at 10.-klassingene reiser til Polen. Turene har de siste årene vært arrangert av foreldrene men har delvis foregått i skoletiden.

Etter en debatt rundt presisering av gratiskoleprinsippet og vedtak i tariffavtalen for lærerne måtte praksisen opphøre. Det skjedde i vår. Elever som var på tur i høstferien har fått dispensasjon fordi de allerede hadde samlet inn penger til turen.

Inger Turid Tonstad er imponert over det elevene fortalte til Vennesla Tidende etter turen i høst.

– I reportasjen forteller elevene om et engasjement av aller største verdi. At en har et slikt engasjement for læring om et tema som er i et område utover det teoretiske og som angår helt grunnleggende spørsmål om menneskesyn, om menneskeverd, ansvar for fellesskapet og krig og fred, er utrolig flott. Vi må finne åpning for at disse opplevelsene og engasjementet kan videreføres, sier Tonstad.

– Ikke forbudt

Torsdag i denne uken skal Polen-turer opp til behandling igjen i Levekårsutvalget.

– Etter at vi behandlet saken i vårt junimøte fikk ordføreren og levekårsutvalget informasjon om ulik praksis i kommuner og fylker i denne saken. Det er grunnen til at vi ønsker å ha saken opp til ny behandling sier hun.

Rådmannen har ingen innstilling i saken og Tonstad legger dermed til grunn av kommuneadministrasjonen ikke mener det er noe nytt i saken.

– Det er ikke forbudt så vidt jeg vet, å gi bidrag til skolen forutsatt at en ikke legger press på foreldre og dermed utfordrer gratis-prinsippet, sier Tonstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For at Polen-turer skal være skoletur, må kommunen betale for alle elever. Kostnad per klasse ligger på rundt 250.000 kroner og i tillegg har lærerne krav på overtidsbetaling med utenlandstillegg.

– Elever og foreldre utfordrer politikerne på å gi støtte til Polen-turer. Hva tenker du om det?

– Jeg er prinsipiell på at budsjettspørsmål må behandles i budsjettrunden. Nå skal vi behandle saken om Polen-tur i gruppemøter og jeg må si jeg har en generell oppfatning om at alle politiske miljøer ønsker å opprettholde Polenturene, sier hun.

Ungdomspolitiker Emma Martinovic (Ap), som sitter i Levekårsutvalget, kjenner seg igjen i erfaringene til ungdomsskoleelevene som var intervjuet i Vennesla Tidene om Polen-turen.

Viktige opplevelser

– Det er veldig tøffe erfaringer å få med seg. I den alderen gir opplevelsene virkelig et annet syn på livet. Opplevelsene er verdt mange penger og noe vi bør kunne legge ut for å få i boks, sier Martinovic og mener det er riktig å legge turene i skoletida for nettopp å få både samhold og opplevelser sammen.

Emma Martinovic mener selv at opplevelser fra Polen-turen kommer til å sitte igjen i henne for resten av livet. Hun er redd for at om turen ikke blir lagt i skoletida, blir det ikke tur med alle.

– Må finne løsning

– På en eller annen måte må vi trekke i trådene og få finansiert tur og få den inn i skoletida, påpeker Emma Martinovic.

Tor Søren Drivenes, som sitter for Høyre i Levekårsutvalget, mener Polen-turene må bestå.

– Vi må brette opp ermene og er nødt til å finne en løsning på dette. Andre kommuner får det til og det må vi også greie, sier Drivenes.