Leder i Levekårsutvalget Inger Turid Tonstad(KrF) sier hun er opprørt over uttalelsene til kultursjef Arnstein Håkonsen som ikke vil markedsføre Moonlights høstarrangement Våisen fordi han mener det ikke er forenlig med det kulturenheten står for. 			(Arkivfoto)
Leder i Levekårsutvalget Inger Turid Tonstad(KrF) sier hun er opprørt over uttalelsene til kultursjef Arnstein Håkonsen som ikke vil markedsføre Moonlights høstarrangement Våisen fordi han mener det ikke er forenlig med det kulturenheten står for. (Arkivfoto)

Opprørt over kultursjef

– Det er uheldig å skape slike skillelinjer i kulturlivet som kultursjefen her gjør. Jeg er opprørt, sier Inger Turid Tonstad (KrF), leder for Levekårsutvalget.

Vennesla Tidende skrev nylig om Kultursjef Arnstein Håkonsen som ikke ønsker å delta i markedsføringen av sangkonkurransen Våisen på Moonlight fordi han mener det ikke er forenlig med det kommunens kulturkontor står for.

Leder ved Moonlight Anja Skaiå Førde har uttrykt skuffelse over manglende støtte fra kulturkontoret i kommunen.

– Jeg er opprørt

Også Leder for Levekårsutvalget Inger Turid Tonstad (KrF) reagerer kraftig på saken.

– Jeg synes det er utrolig leit at ikke alt av kulturtilbud innenfor musikk, dans og dramauttrykk kan samarbeides om og støttes. Dette er en sak jeg blir opprørt av, sier Tonstad.

– Særlig uheldig er denne polariseringen der han skiller mellom det ene og det andre. Hva er grunnen til det kan jeg faktisk ikke forstå, sier Tonstad.

- Det er særlig uheldig å skape skillelinjer i kulturlivet som kultursjefen her gjør, mener Inger Turid Tonstad. Her er plakaten Våeisen markedsfører seg med.
- Det er særlig uheldig å skape skillelinjer i kulturlivet som kultursjefen her gjør, mener Inger Turid Tonstad. Her er plakaten Våeisen markedsfører seg med.

Håkonsen begrunnet sitt standpunkt med å ikke ville markedsføre Våisen med at det «ikke er en naturlig arena for kulturskolen».

– Vi har definert at vår hovedoppgave er å skape trygge mestringsarenaer for Venneslas befolkning og det er ikke vår oppgave å markedsføre dette, sa Håkonsen til VT for noen dager siden.

– Det er en felles oppgave for kulturkontoret å fremme alle kulturelle aktiviteter for barn og unge, om det er via kulturskole eller kommunal ungdomsklubb, hevder Tonstad .

– Uakseptabelt

– Noe som er kjempeviktig her er at i dag koster det å bli elev på kulturskolen. Familien må ha økonomi til det og det er trist. Andre kommuner har ordninger der lavinntektsfamilier får moderasjon på kulturskolen, men det har ikke vi. Det utelukker flere grupper og nettopp derfor er det viktig at de får andre arenaer å uttrykke seg på.

– Dette er helt uakseptabelt. I den grad jeg har mulighet til det, vil jeg ta denne saken opp videre, konstaterer utvalgsleder Inger Turid Tonstad.

anne@venneslatidende.no