annonse

– Må det skje en ulykke?

Bekymret
Bekymret: Beate Nygård henvendte seg for et år siden til Statens vegvesen om gjerdet langs gang- og sykkelstien fra Ålefjærkrysset til inngangen ved Hunsøya. Foto Anne Gunn Pedersen (Foto: )
Barn
Barn: Mange barn ferdes daglig her. Bak rekkverket langs gang- og sykkelstien går en bratt skråning rett ned i elva. (Foto: )
Farlig
Farlig: Det er fristende å klatre på dette rekkverket, og Statens vegvesen har lovet utbedring, men kan ikke si når arbeidet vil bli gjort. (Foto: )

+ Beate Nygård er bekymret for skolebarn som ferdes langs sykkel- og gangveien til Hunsfoss skole. Hun har flere ganger kontaktet Statens vegvesen.

  • Anne Gunn Pedersen
annonse