annonse

Lettet og fornøyde etter TV-aksjonen

Fornøyde
Fornøyde: TV-aksjonens komitè kan si seg godt fornøyd med gjennomføringen. (Foto: Vennesla kommune)

+ TV-aksjonens leder er lettet og meget godt fornøyd etter søndagens innsamling til Kirkens Bymisjon.

  • BAnne Gunn Pedersen
annonse