annonse

Leserinnlegg: Boliger for ungdom

Boligmarkedet
Boligmarkedet: Vennesla senterparti vil arbeide for rimelige innskuddsleiligheter for unge som skal inn på boligmarkedet i Vennesla. (Foto: Arkiv)

+ Vennesla senterparti vil arbeide for rimelige innskuddsleiligheter for unge som skal inn på boligmarkedet. Egen bolig er et velferdsgode på linje med arbeid, helse og utdanning.

annonse