annonse

Kommunen vil satse på eget bemanningskontor i helsesektoren

: (Foto: )

+ Kommunen ønsker å opprette en felles ressurssentral for eldreinstitusjonene og enhet for livsmestring og enhet for hjemmetjenester.

annonse